1422_515845781841144_52695671_n

לאורך שנים הלכנו בדרך המוסדרת בבקשה להתיישב כקהילה בנגב, בין אם ביישוב חדש או כהרחבה ליישוב קיים.  לאחר התסכול הרב שצברנו מהמערכת הבירוקרטית המסועפת, החלטנו יחד כגרעין לבצע מעשה נחרץ על מנת להשמיע את קולנו.

מטרתנו הייתה להעלות למודעות ממשלתית את הבעיה שניצבנו בפניה,
בה אנשים צעירים, המבקשים ליישב את הנגב, אינם מקבלים מענה לאורך שנים.
ראינו זאת כמשימה חשובה – להציף לדיון, בעזרת כלי התקשורת,
את התקיעות שנוצרה בתחום התיישבות צעירים בנגב.

בחודש אוגוסט 2013, עלינו לשטח, והקמנו היאחזות מחאתית על אדמת המדבר
של המועצה האזורית רמת נגב.
עמוסים בציוד רב, כמו: מיכליי מים גדולים, פאנלים סולאריים, צליות, מזון ועוד, ועטופים בתמיכה אדירה, ובסיוע של מאות קרובי משפחה וחברים שהגיעו לעזור בשטח, הצלחנו להקים, בשבועיים בלבד, התיישבות אקולוגית מקסימה בלב מדבר.

תוך ימים ספורים הקמנו שירותי קומפוסט אקולוגיים, 30 יחידות דיור עשויות
כיפות גאודזיות, הניתנות לבנייה מהירה ואינן מצריכות תשתיות הפוגעות בתוואי השטח, ואוהלים למגורי מתנדבים.

לאחר שלושה חודשים קיציים במדבר הלוהט, ואחרי פעילות תקשורתית ופוליטית ענפה, בבקשה לקבל את תמיכת הממשלה במאבקנו, ולאחר מאבקים בבתי המשפט,
הסכמנו להתפנות מהשטח. בשלב זה גייסנו תמיכה משמעותית ממוסדות שונים,
שהכירו בנו כגרעין התיישבות ונרתמו לעזור לנו להתיישב.
כיום אנו חיים בישוב הזמני שהקימה עבורנו החטיבה להתיישבות, ונמצאים בליבו
של תהליך הקמת יישוב קבע חדש בנגב.