גרעין הראל

צוחר ג'

טלפון: 052-6469196 רונה לוין

garinharelnegev@gmail.com